this for escaping w3 validation warning

Doğadan aldığımızı tekrar doğaya veriyoruz.

Powermis organik sıvı solucan gübresinin insanlara, bitkilere, çiftlikteki hayvanlara, kültür bitkilerine, tarımsal bitkilere, biyolojik mücadele canlılarına, evcil hayvanlara ve faydalı mikroorganizmalara hiç bir risk oluşturmaz. Çünkü tabiatın kendi üretimini tabiata iade etmekte olan bir üründür.

Solucanlar doğal hammaddelerle beslenmektedir

Bu şekilde Powermis organik sıvı solucan gübresi geniş bir kullanım alanına sahip olur. Devasa bir çiftlik veya küçük bir balkon.  Kapalı ve açık tarla tarımı, örtü altı ve seracılık, fidecilik, park ve bahçecilik, balkon bahçeciliği, bostan tarımı ve her türlü peyzaj tasarımları. Rahatlıkla kullanılabilen ve etkisini çok hızlı hissettiren bir üründür.

Toprağın sağlıklı yaşam hakkını savunuyoruz

Powermis organik sıvı solucan gübresi endüstriyel tarım ürünleri üretiminde ve gıda tüketimine yönelik tarımsal üretimlerde bitki ve toprağın vazgeçilmez besin kaynağıdır. Toprağın sağlığı bitkilerin, gıdanın ve canlıların sağlığını doğrudan etkiler.