this for escaping w3 validation warning

Endüstriyel Tarım / Bakliyat ve Baklagiller

hide


Bakliyat ve Baklagiller

Büyümeyi teşvik eden özellikleriyle organik gübreler bakliyat ve baklagillerin gelişimi üzerinde olumlu etkilere sahiptir; fizyolojik süreçler daha aktif gelir, bitkilerin azot tutma kapasiteleri artar. Tohumlara humik gübre uygulanması sonucu, özellikle de bitkilerde besin eksikliği söz konusu iken, yumrulanma (nodülasyon) bakterilerinin daha aktif olarak büyümesi sağlanır. Bilindiği üzere nodülasyon yoğunluğu bitki köklerinde daha fazla azotun var olması anlamına gelmektedir. Bu sürecin en etkin ve verimli işlemesi için Powermis organik sıvı solucan gübresi kullanılması tavsiye edilir.