this for escaping w3 validation warning

Endüstriyel Tarım / Kış Hububat Bitkileri

hide


Kış Hububat Bitkileri

Kış hububat bitkilerinde besin eksikliği daha çok sapa kalkma ve başaklanma evrelerinde ortaya çıkar. Bu durum vejetatif kütlenin yoğun olarak gelişmesi nedeniyle oluşur. Kolay erişilebilir toprak besinleri tükenir veya bitkinin büyüme hızının gerisine düşer. Powermis organik sıvı solucan gübresi bu dönemde devreye girer ve bitkinin ihtiyaç duyduğu bu temel besinleri tedarik eder.