this for escaping w3 validation warning

Endüstriyel Tarım / Meyve Ağaçları


Meyve Ağaçları

Çelik, fidan ve çöğürlerin daha güçlü bir şekilde köklenmeleri ve sağlıklı bir biçimde büyümeleri için anaçlık materyale Powermis organik sıvı solucan gübresi uygulanmalıdır. Meyve ağaçlarında, meyve çiçeği gonca oluşum aşamasında, çiçeklenme sonrasında ve küçük meyve oluşumu aşamasında Powermis organik sıvı solucan gübresi kullanılması ürün hasadını yükseltir. Ayrıca meyvelerde vitamin ve şeker birikimine katkı sağlar, yaprak gelişiminin daha iyi olmasına yardımcı olur. Meyvelerin kalitesini koruyarak pazarlanabilirliğini arttırır.