this for escaping w3 validation warning

Endüstriyel Tarım / Pamuk

Pamuk - Powermiss

Pamuk

Pamuk bitkisi suyunu derinlere inen köklerden aldığı için iyi ve gelişmiş bir kök sistemine ihtiyaç duymaktadır. En iyi gelişimini organik maddece zengin topraklarda sağlar. Bu nedenle Powermis organik sıvı solucan gübresi içerdiği humik asitler ile kök sisteminin geliştirirken, organik madde zenginliği ile de büyümeyi destekler. Pamuğun yetiştirildiği bölgelerin sıcak olması ve sulu tarımın uygulanması topraktaki mikrobiyolojik aktiviteyi arttırmakta ve böylece tarlalardaki organik madde içeriği düşmektedir. Bu nedenle Powermis organik sıvı solucan gübresi pamuk için ideal bir organik madde ve faydalı mikroorganizma kaynağıdır.