this for escaping w3 validation warning

Endüstriyel Tarım / Salatalık


Salatalık

Solucan gübresi ile üretilen Powermis organik sıvı solucan gübresi salatalık bitkisinin çeşitli gelişim evrelerinde kullanılmalıdır. Bunlar tohum işleme, köklenme esnasında fide uygulaması, çiçeklenme öncesi yaprak uygulaması, meyve oluşumu meyve verme aşamalarıdır. Bu uygulamalar belirgin bir biçimde verimliliği ve pazarlanabilirliği arttırmakta ve ayrıca salatalıkta nitrat içeriğini de düşürmektedir.