this for escaping w3 validation warning

Endüstriyel Tarım Şeker Pancarı


Şeker Pancarı

Yaprak yoluyla verilen besinler aracılığıyla köklerde meydana gelen şeker birikimi de dâhil olmak üzere, besinler çeşitli biyokimyasal süreçleri uyarır. Sıvı organik gübre kullanılarak yapılan iki yaprak gübrelemesi bağışıklık sisteminin güçlenmesini, hepsinden de öte uyuz hastalığı, kabuk bağlama ve kök çürümesine karşı direnç kazanmasını sağlar. Bu durum yenilebilir güçlü kök hasadının elde edilmesine olanak sağlar. Verimliliği arttırmak için organik gübrenin eş zamanlı olarak toprağa uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle Powermis organik sıvı solucan gübresi kullanımı önemle tavsiye edilmektedir.