this for escaping w3 validation warning

Endüstriyel Tarım / Soğan


Soğan-Sarmısak

Ekim öncesi tohum işlemesinden sonra, 5-6 yapraklı aşama ile aktif büyüme aşamalarında uygulama yapılmalıdır. Powermis organik sıvı solucan gübresi kullanımı ile hem verimlilik ve hem de pazarlanabilirlik artmaktadır.